Doelstellingen

De zes permanente doelstellingen van Kiwanis International werden goedgekeurd door afgevaardigden van de Kiwanis-club tijdens de Internationale Conventie van 1924 in Denver, Colorado. Ze zijn al tientallen jaren onveranderd gebleven.


  1. Menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden stellen.

  2. In het dagelijkse leven toepassen van de Gulden Regel: “Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden”.

  3. Positief werken aan kansen die op je af komen.

  4. Laat zien wie je bent door bewust, actief en doeltreffend mee te doen aan projecten, die kunnen bijdragen aan een betere maatschappij.

  5. Door frequent bezoeken van de Kiwanisclub blijvende en waardevolle vriendschappen opbouwen.

  6. Rechtvaardigheid en loyaliteit bevorderen.