Een nieuw lid !

Geplaatst 28 nov. 2012 13:59 door Johan Daem   [ 29 nov. 2012 09:48 bijgewerkt door Luc De Vreese ]
Speech naar aanleiding van de aanstelling van Nicolas Vanderroost als nieuw lid

 

Beste Kiwanisleden, geëerde gasten,

 

Het verheugt mij in mijn functie van voorzitter van Kiwanis Ninove-Geraardsbergen om korte tijd na mijn aanstelling  reeds de leiding te mogen nemen in de aanstellingsvergadering van een nieuw lid. Inderdaad, de aanstelling van een nieuw lid is voor elke club een belangrijk iets en houdt in zich de bevestiging van het verder voortbestaan van de vereniging.

Ik mag de hoop uitspreken dat we dit jaar en ook de volgende jaren nog meerdere van dergelijke vergaderingen mogen organiseren en de toekomst van onze club nog beter kunnen betonneren.

Namens het bestuur en de club in het algemeen maar ook zeker in persoonlijke naam wens ik ons nieuw lid  eerst en vooral nog eens nadrukkelijk te feliciteren met zijn toetreding tot wat ik als een echte vriendenclub beschouw. Iets wat hij ongetwijfeld zeer snel zal mogen ondervinden.

 

Beste vrienden,

Het is goed even stil te staan bij het belang van een actieve serviceclub in onze huidige samenleving. Deze samenleving is de voorbije honderd jaar grondig veranderd. Door het hoge tempo is de beschikbare tijd eigenaardig genoeg korter geworden daar waar het opzet van automatisatie en andere IT-ontwikkelingen juist tijdswinst was.

Onze manier van werken, leven en omgaan met elkaar is ingrijpend veranderd.

Het probleem van de gestresseerde samenleving van vandaag is dat van de eenzaamheid, van het individualisme, van de vervreemding van mensen.
Mensen hebben meer vrije tijd, maar hebben zelden tijd vrij voor elkaar.

Mensen reizen de wereld rond maar kennen de eigen buren, straat, buurt niet meer.

Mensen hebben ‘meer’ maar hebben daardoor ook meer angst om iets te verliezen.

Wel beste vrienden, een actieve club brengt mensen terug samen..

Organisaties en verenigingen stimuleren de mensen om terug deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Wanneer binnen zo een vereniging dan ook nog een mooi doel wordt nagestreefd zoals “Serving the Children of the World” er toch één is, dan is dat zonder meer een dubbel schot in de roos.

 

Ontmoeten is niet louter elkaar goedendag zeggen.

Het is opkomen voor elkaar, tijd maken voor ontmoetingen, elkaar helpen en bijstaan. In een club doe je immers niets alleen.

De verschillende activiteiten en evenementen die worden georganiseerd scheppen een gevoel van samenhorigheid. Mensen worden hierdoor nauwer betrokken bij hetgeen gebeurt in hun  onmiddellijke omgeving maar krijgen ook meer begrip over de werking van de wereld als speeltuin der mensen.

Een goede clubwerking is dus essentieel in het huidige sociale weefsel. Dit kan echter nooit lukken zonder de onverdroten inzet van haar leden. Ik wil dan ook mijn waardering uitdrukken voor de enthousiaste inzet van iedereen hier aanwezig en durf de hoop uitspreken dit een voorbeeld mag zijn voor Nicolas.

Logischerwijs wens ik dan ook te besluiten om iedereen die Kiwanis Ninove-Geraardsbergen een goed hart toedraagt te bedanken en veel succes toe te wensen in de verwezenlijking van hun eigen sociale asperaties.

 

Ik dank u.

 

Comments